> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
30 nghìn quần chúng hai nước Trung-Việt cùng vui đón ngày tết truyền thống mùng 3 tháng 3 của dân tộc Choang
 Mới nhất:2015-04-22 18:21:11   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 21/4, Lễ hội hát đối mùng 3 tháng 3 đã diễn ra tại thành phố Phòng Thành Cảng, Quảng Tây, Trung Quốc. 30 nghìn quần chúng hai nước Trung-Việt đã hội tụ về đầu nguồn sông Bắc Luân, cùng thể hiện các chương trình biểu diễn đặc sắc như hát đối, múa dân tộc, v.v, cùng vui đón ngày tết truyền thống mùng 3 tháng 3 của dân tộc Choang Quảng Tây.

Tổ chức hoạt động mùng 3 tháng 3 thành Lễ hội hát đối truyền thống với sự tham gia rộng rãi của nhân dân các dân tộc, thúc đẩy giao lưu và hữu nghị giữa nhân dân khu vực biên giới hai nước Trung-Việt trong khi kế thừa nền văn hoá dân tộc ưu tú.