> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Cựu Thủ tướng Nhật Bản: Bài phát biểu A-bê thiếu các cụm từ then chốt sẽ dẫn đến vấn đề nghiêm trọng
 Mới nhất:2015-04-22 18:34:49   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Tân Hoa xã: Ngày 22/4, cựu Thủ tướng Nhật Bản Ha-tô-y-a-ma cho biết nếu "bài phát biểu A-bê" thiếu các cụm từ then chốt như "ách thống trị thực dân và xâm lược", "xin lỗi chân thành", v.v sẽ dẫn đến vấn đề lớn, hậu quả rất nghiêm trọng.

Thủ tướng Nhật Bản A-bê ngày 20/4 một lần nữa nhấn mạnh, trong "bài phát biểu A-bê" nhân kỷ niệm 70 kết thúc Thế chiến 2 sẽ không sử dụng các cụm từ như "ách thống trị thực dân và xâm lược", "xin lỗi chân thành" v.v như trong bài phát biểu "Mư-ra-y-a-ma" năm 1995.

Ông Ha-tô-y-a-ma ngày 22/4 cho biết ông A-bê không muốn xinlỗi về ách thống trị thực dân và xâm lược. Thực ra các nước trên thế giới đều rất rõ suy nghĩ của ông A-bê, nếu không chân thành bày tỏ sự xin lỗi của Nhật Bản trong "bài phát biểu A-bê", thì ông A-bê không nên có bài phát biểu lần này.