> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Hội nghị Xúc tiến đầu tư thương mại Chiết Giang Trung Quốc-Ma-lai-xi-a diễn ra tại Cu-a-la Lăm-pơ
 Mới nhất:2015-04-22 18:38:05   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Hãng tin Trung Quốc: Hội nghị Xúc tiến đầu tư thương mại Chiết Giang Trung Quốc-Ma-lai-xi-a năm 2015 ngày 21/4 đã diễn ra tại Cu-a-la Lăm-pơ, Ma-lai-xi-a.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Chiết Giang Hạ Bảo Long cho biết, năm 2014, tổng kim ngạch thương mại giữa Chiết Giang và Ma-lai-xi-a đã đột phá 5,64 tỷ USD, đầu tư của Ma-lai-xi-a tại Chiết Giang lên tới 350 triệu USD. Ông nói, tuy quan hệ kinh tế thương mại hai bên dồn dập, nhưng do hợp tác kinh tế thương mại hai nước có tính bổ sung cho nhau rất mạnh, nên không gian phát triển rất rộng lớn.

Đặc phái viên phụ trách công việc Trung Quốc của Thủ tướng Ma-lai-xi-a Tan Sri Ong Ka Ting cho biết, Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, tỷ lệ đóng góp của Trung Quốc đối với tăng trưởng kinh tế châu Á lên tới hơn 50%, kinh tế Trung Quốc bước vào trạng thái bình thường mới mang lại tiềm năng to lớn cho tăng trưởng thị trường và cơ hội đầu tư.