> vietnamese > Nghe nhìn VBB > Sáng tác đầu tiên > Trung tâm hội viên
Hoa sen nở rộ Trung Quốc với tour du lịch hoa anh đào
 Mới nhất:2015-04-23 11:49:00   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:BBRTV
  

Trong khu vườn trường có trên ngàn gốc hoa anh đào chủ yếu phân bố trong Vườn anh đào và hai bên đường đại lộ Anh Hoa, trong đó thì nổi tiếng hơn cả vẫn phải kể đến những hàng anh đào ở hai bên đại lộ.