> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Người dân Ma-lai-xi-a ủng hộ việc rút tiền gửi Quỹ tiết kiệm vào tuổi 55
 Mới nhất:2015-04-27 20:36:15   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo tin của tờ "Liên hợp Buổi sáng" Xin-ga-po cho biết, ông Đa-túc Sa-rin, Chủ tịch Điều hành Quỹ Tiết kiệm của người làm thuê Ma-lai-xi-a cho biết, sau khi tổ chức buổi tư vấn công chúng cho thấy, 95% hội viên của Quỹ tiết kiệm đã lựa chọn rút tiền gửi Quỹ tiết kiệm vào 55 tuổi, bởi vì quỹ này giàu tính linh hoạt, hơn nữa, số tiền gửi tiết kiệm sau 55 tuổi cũng có sự bảo đảm.

Ông Đa-túc Sa-rin cho biết, trong hai ngày ngắn ngủi triển khai buổi tư vấn công chúng, Quỹ tiết kiệm trên đã nhận được ý kiến của khoảng 50 nghìn người đóng góp cho trang web của quỹ này, đây là buổi tư vấn công chúng có quy mô lớn nhất trong lịch sử Ma-lai-xi-a.