> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường bảo vệ và quản lý quyền sở hữu trí tuệ
 Mới nhất:2015-04-27 20:41:07   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Tân Hoa xã: Ngày 26/4 là Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới. Mới đây, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Nhà nước Trung Quốc Thân Trường Vũ cho biết, Cục Sở hữu trí tuệ Nhà nước sẽ tăng cường sáng tạo, sử dụng, bảo vệ và quản lý quyền sở hữu trí tuệ, khơi dậy lòng nhiệt tình sáng tạo đổi mới của toàn xã hội, hỗ trợ tốt hơn cho sáng tạo đổi mới nhằm thúc đẩy phát triển.

Số liệu thống kê cho thấy, năm 2014, Trung Quốc đã thụ lý 928 nghìn đơn xin cấp bằng sáng chế phát minh, tăng 12,5% so với năm 2013; cấp 233 nghìn bằng sáng chế phát minh, tăng 12,3%.