> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Viện Khoa học xã hội Trung Quốc: Dự kiến năm nay kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 7%
 Mới nhất:2015-04-28 19:56:36   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 28/4, tại Bắc Kinh, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc công bố "Sách xanh về kinh tế số mùa Xuân: Phân tích triển vọng kinh tế Trung Quốc năm 2015", dự kiến năm 2015 kinh tế Trung Quốc tăng trưởng khoảng 7%, Chính phủ nên áp dụng nhiều biện pháp tích cực, khiến tăng trưởng kinh tế bước ra khỏi đáy suy thoái của chu kỳ tăng trưởng kinh tế này một cách suôn sẻ, phát triển theo hướng "tốt lên trong ổn định".

"Sách xanh" do Ban Kinh tế học Viện Khoa học xã hội Trung Quốc và Nhà xuất bản Văn hiến Khoa học-xã hội công bố nêu rõ, kinh tế Trung Quốc đã xuất hiện dấu hiệu chuyển biến theo hướng tốt đẹp "tốc độ giảm đôi chút, nâng cao hiệu quả chất lượng, cải thiện hữu hiệu sinh thái, tăng cường tính bền vững", sự chuyển biến này cần trải qua thời kỳ khá dài.