> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 26 bế mạc tại Lang-ca-uy, Ma-lai-xi-a
 Mới nhất:2015-04-28 20:02:05   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Tân Hoa xã: Ngày 27/4, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 26 đã bế mạc tại Lang-ca-uy, Ma-lai-xi-a. Lãnh đạo các nước ASEAN đạt được hàng loạt nhận thức chung quan trọng về các vấn đề hoàn thành xây dựng Cộng đồng ASEAN đúng thời hạn vào trước cuối năm nay, định hướng phát triển sau năm 2015 của ASEAN, cũng như tiếp tục phát triển quan hệ với thế giới.

Hội nghị thông qua ba bản tuyên bố, bao gồm "Tuyên bố Cu-a-la Lăm-pơ về Xây dựng một ASEAN lấy người dân làm trung tâm", "Tuyên bố Lang-ca-uy về 'Phong trào ôn hòa toàn cầu' ", cũng như "Tuyên bố tiếp tục tăng cường quy phạm biện pháp ứng phó thiên tai và biến đổi khí hậu".

Lãnh đạo các nước ASEAN còn trọng điểm thảo luận về dỡ bỏ hàng rào phi thuế quan.