เปิดสถานกงสุลจีนประจำเมืองโกตา คินาบาลูในมาเลเซีย
 การเผยแพร่:2015-04-29 16:50:13   ดูความถี่:0 แหล่ง:Xinhua

\

เมื่อวันที่ 27 เมษายน สถานกงสุลจีนประจำเมืองโกตา คินาบาลูในมาเลเซียเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ นายหวง ฮุ่ยคาง เอกอัครราชทูตจีนประจำมาเลเซีย ดาตุ๊ก วี สุดา เดวี อธิบดีกรมกิจการเอเชียตะวันออกกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียร่วมพิธีเปิด

นายหวง ฮุ่ยคางกล่าวว่า การที่จีนจัดตั้งสถานกงสุลที่เมืองโกตา คินาบาลูนั้น แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายพัฒนาอย่างดี แสดงว่าจีนให้ความสำคัญและมีความเชื่อมั่นอย่างสูงต่อการขยายความร่วมมือระหว่างจีนกับมาเลเซีย ตลอดจนจะส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดซาบาห์และเขตลาบวนเข้าใจจีนมากยิ่งขึ้น หลังจากนี้การไปมาหาสู่กันก็จะสะดวกยิ่งขึ้น และเป็นโอกาสใหม่สำหรับการขยายการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างจีนกับมาเลเซียด้วย

 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น