> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Nữ giúp việc Phi-li-pin được tạm hoãn án tử hình tại In-đô-nê-xi-a
 Mới nhất:2015-04-29 18:46:40   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo mạng Hãng tin Trung Quốc: Ngày 29/4, Bộ Ngoại giao Phi-li-pin chứng thực, Chính phủ In-đô-nê-xi-a đã quyết định tạm hoãn án tử hình nữ giúp việc Phi-li-pin Ma-ri Gian Vê-lô-xô vào phút chót.

Nữ giúp việc Phi-li-pin Vê-lô-xô 30 tuổi trước đó bị nhà đương cục In-đô-nê-xi-a bắt giữ khi mang theo 2,6 ki-lô-gam hê-rô-in trong va li xách tay lúc nhập cảnh In-đô-nê-xi-a tại Sân bay Yô-gi-a-ka-ta, bị toà án In-đô-nê-xi-a tuyên án tử hình. In-đô-nê-xi-a vốn dự định thi hành án tử hình Vê-lô-xô cùng 8 tội phạm bị tử hình khác, nhưng đã quyết định khoan hồng cho Vê-lô-xô vào phút chót.