> vietnamese > Nghe nhìn VBB > Sáng tác đầu tiên > Trung tâm hội viên
Hoa sen nở rộ Chú sói chiến đấu
 Mới nhất:2015-08-10 12:00:01   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:BBRTV
  

Bộ phim đề tài chiến tranh quân sự hiện đại “Chú sói chiến đấu” thuật kể câu chuyện ly kỳ khúc chiết của một nhân vật đã trưởng thành trong quá trình cứu nước cứu dân và cuối cùng trở thành một vị anh hùng gan dạ.