> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Các công ty đa quốc gia tích cực tham gia sự tăng trưởng xanh của ngành nông nghiệp Trung Quốc
 Mới nhất:2015-05-18 19:08:50   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Tân Hoa xã: Hiện nay, việc giảm lượng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân hóa học, làm dịu sức ép đối với môi trường tài nguyên đã trở thành vấn đề cấp bách đặt ra cho ngành nông nghiệp Trung Quốc. Các doanh nghiệp khoa học-kỹ thuật nông nghiệp đa quốc gia dẫn đầu về công nghệ tích cực tham gia con đường phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Trung Quốc, thực hiện cùng thắng.

Phóng viên từ cuộc hội thảo thành quả năm đầu tiên của "Chương trình tăng trưởng xanh" Công ty đa quốc gia Xin-gên-ta diễn ra tại Bắc Kinh mới đây được biết, Công ty Xin-gên-ta đã thực hiện tăng sản lượng và giảm lượng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thông qua các hoạt động nhân rộng các giống chất lượng tốt và phương pháp canh tác mang tính bảo hộ, triển khai tập huấn sử dụng khoa học thuốc  bảo vệ thực vật trong các hộ nông dân nhỏ Trung Quốc.

Năm 2014, Công ty Xin-gên-ta đã xây dựng 34 nông trường tham chiếu và 209 nông trường tiêu chuẩn tại Trung Quốc.