> vietnamese > Nghe nhìn VBB > Sáng tác đầu tiên > Trung tâm hội viên
Hoa sen nở rộ Ước mơ về giao thông của người Nam Ninh
 Mới nhất:2015-05-19 12:56:14   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:北部湾在线

Giao thông là nền tảng trong sự phát triển của một thành phố,giao thông không chỉ ảnh hưởng tới đời sống của người dân thành phố mà còn tác động trực tiếp tới sự phát triển của cả nền kinh tế.

Bài văn liên quan

Hot Phát biểu bình luận