จีนกับ 5 ประเทศอาเซียนต่ออายุ "บันทึกช่วยจำความร่วมมือเฝ้าระวังโรค"
 การเผยแพร่:2015-05-20 15:26:24   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

ช่วงระหว่างการประชุมอนามัยโลกครั้งที่ 68 ณ กรุงเจนีวา ระหว่างวันที่ 18-26 พฤษภาคม นายหลี่ ปิน ประธานคณะกรรมการสาธารณสุขและวางแผนครอบครัวแห่งชาติจีนในนามประเทศจีน พร้อมกับผู้แทนประเทศไทย กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ได้ร่วมลงนามต่ออายุ "บันทึกช่วยจำว่าด้วยความร่วมมือด้านการติดตามโรคในลุ่มน้ำโขง" เป็นครั้งที่ 3 เพื่อกระชับความร่วมมือด้านการเฝ้าระวังโรคให้มากขึ้น

บันทึกดังกล่าวมุ่งเฝ้าระวังและติดตามโรคติดต่อชนิดใหม่และโรคระบาดที่เกิดซ้ำระดับโลก ภูมิภาค และอนุภูมิภาค เช่น โรคเอดส์ กาฬโรค วัณโรค มาลาเรีย ท้องเสียรุนแรง (รวมถึงอหิวาต์) โรคติดต่อที่ป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนได้ และโรคพิษสุนัขบ้า

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น