ทางการจีนไทยจะร่วมมือขุดคลองกระจริงหรือไม่
 การเผยแพร่:2015-05-21 16:08:21   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา สื่อมวลชนสำคัญหลายแห่งของจีนต่างรายงานข่าวเกี่ยวกับ "จีนและไทยลงนามบันทึกช่วยจำเพื่อความร่วมมือโครงการคลองกระ" วันเดียวกัน นายหง เหล่ยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่า ได้สังเกตถึงรายงานข่าวที่เกี่ยวข้อง แต่รัฐบาลจีนไม่มีแผนที่จะร่วมโครงการนี้ ขณะเดียวกัน ฝ่ายสารนิเทศสถานทูตไทยประจำจีนก็กล่าวว่า ได้ติดต่อกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องของไทยแล้วยืนยันว่า สองฝ่าที่ลงนามข้อตกลงดังกล่าวเป็นหน่วยงานภาคเอกชน ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐในปัจจุบัน เพียงแต่หารือความเป็นไปได้ของโครงการความร่วมมือนี้เท่านั้น

ปีหลังๆ นี้ เรื่องการขุดคลองกระได้รับความสนใจขึ้นมาอีกครั้ง มีการพิจารณและศึกษาวิจัยอย่างจริงจัง โดยมี 10 เส้นทางที่ได้รับความเห็นชอบค่อนข้างมากคือเส้นที่ผ่านจังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล ระยะทาง 112 กิโลเมตร ใช้เวลาขุดคลองประมาณ 10 ปี ใช้เงินลงทุน 28,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อสร้างเสร็จและเปิดให้บริการ เรือเดินทะเลไม่ต้องไปอ้อมผ่านช่องแคบมะละกา แต่สามารถที่จะเดินเรือจากทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย เข้าสู่อ่าวไทยมหาสมุทรแปซิฟิก โดยผ่านคลองกระหรือคลองไทยนี้ได้โดยตรง

ประเทศสมาชิกอาเซียนก็คัดค้านการขุดคลองกระอย่างหนัก โดยมีสิงคโปร์เป็นแกนนำ หลายร้อยปีที่ผ่านมา สิงคโปร์มีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ โดยอาศัยช่องแคบมะละกา พัฒนาเศรษฐกิจและขยับขึ้นที่เป็นศูนย์การค้าปิโตรเลียมที่ใหญ่อันดับ 3 ของโลก รองจากกรุงลอนดอนและนครนิวยอร์ก

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น