วิสาหกิจ SMEs สามารถรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเวียดนามได้หรือไม่
 การเผยแพร่:2015-06-10 15:58:44   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

หลังวิกฤตการเงินโลกปี 2008 เศรษฐกิจเวียดนามที่ธนาคารโลก และองค์กรเศรษฐกิจโลกต่างๆ มีความคาดหวังอย่างสูงนั้นเริ่มซบเซาลง ปัญหาเงินเฟ้อ วิกฤตวิสาหกิจรัฐ และงบประมาณขาดดุลล้วนเป็นปัญหาที่กวนใจรัฐบาล และประชาชนเวียดนาม เมื่อเร็วๆ นี้ สถานการณ์ทางการเงินของเวียดนามจะมีแนวโน้มใหม่ โดยเฉพาะตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปี 2014 เป็นต้นมา เศรษฐกิจเวียดนามมีสัญญาณเชิงบวกหลายประการ วงการเศรษฐกิจ และสื่อมวลชนเวียดนามเห็นว่า เศรษฐกิจเวียดนามเริ่มฟื้นตัว ทว่า ขณะเดียวกันกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในภาครวม เป็นที่กังวลใจว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของเวียดนามซึ่งเป็น 94% ของวิสาหกิจทั้งหมดประสบความยากลำบาก สามารถแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่นั้น จะมีอิทธิพลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจเวียดนาม

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น