รัฐบาลเมียนมาร์จะจับตาพฤติกรรมของโกก้างที่ประกาศหยุดยิง
 การเผยแพร่:2015-06-15 13:34:49   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา นายอู ซอ ไท (U Zaw Htay) ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ ทำเนียบประธานาธิบดีเมียนมาร์ระบุว่า สำหรับกองกำลังพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยแห่งชาติเมียนมาร์ หรือ กองกำลังชาติพันธุ์โกก้างที่ประกาศหยุดยิงโดยลำพังนั้น รัฐบาลจะ "ฟังถ้อยแถลงและติดตามพฤติกรรม" ของกองกำลังดังกล่าว

โดยรัฐบาลเมียนมาร์จะติดตามว่ากองกำลังดังกล่าวมีปฏิบัติการทางทหารหรือไม่ รวมถึงปฏิบัติตามที่ประกาศหยุดยิงจริงหรือไม่ จากนั้นรัฐบาลจึงจะพิจารณาถึงปฏิบัติการในขั้นต่อไป

อนึ่ง เจ้าหน้าที่ทางทหารจากกองบัญชาการทหารรัฐบาลประจำลวกไก เมืองเอกพื้นที่ปกครองตนเองโกก้างระบุว่า สำหรับกองกำลังชาติพันธุ์โกก้างที่ประกาศหยุดยิงโดยลำพังนั้น กองบัญชาการใหญ่ยังไม่ได้ลงคำสั่งใหม่ว่าจะรับมืออย่างไร แม้ว่าการสู้รบในพื้นที่โกก้างมีการลดน้อยลงก็ตาม แต่ทหารรัฐบาลจะยังคงใช้ความพยายามเพื่อสร้างความมั่นคงในพื้นที่โกก้างต่อไป

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น