> vietnamese > Tin tức > Vịnh bắc bộ > Trung tâm hội viên
Toạ đàm "Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa Trung Quốc và Cam-pu-chia" diễn ra tại Nông Pênh
 Mới nhất:2015-06-29 18:51:21   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 26/6, cuộc toạ đàm "Cơ hội và thách thức trong hợp tác giữa Trung Quốc và Cam-pu-chia" đã diễn ra tại Nông Pênh, Cam-pu-chia, các quan chức cấp cao và chuyên gia học giả hai nước Trung Quốc và Cam-pu-chia đã tiến hành thảo luận về những cơ hội và thách thức mà chiến lược "Một vành đai, một con đường" mang lại cho quan hệ Trung Quốc - Cam-pu-chia.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội các Cam-pu-chia Xốc An phát biểu cho biết, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Cam-pu-chia và Trung Quốc đã mang lại thành quả to lớn cho nhân dân hai nước, Trung Quốc là nước đầu tư lớn nhất vào Cam-pu-chia. Ông cho biết, chiến lược "Một vành đai, một con đường" do Trung Quốc đề xuất, sẽ giúp Cam-pu-chia đẩy nhanh tốc độ xoá đói giảm nghèo và phát triển kinh tế.

Phó Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Hàn Khởi Đức phát biểu cho biết, Sáng kiến "Một vành đai, một con đường" đã mang lại cơ hội mới cho nâng cao toàn diện quan hệ Trung Quốc - Cam-pu-chia.