> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Sinh thái thảo nguyên Trung Quốc được khôi phục và tăng cường
 Mới nhất:2015-06-30 19:46:39   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Tân Hoa xã: Ngày 29/6, Trưởng Phòng Thảo nguyên Vụ Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp Trung Quốc Lý Duy Vi cho biết, tính đến nay, các thảo nguyên trong cả nước rộng 256 triệu héc-ta được khôi phục thông qua việc cấm chăn nuôi và quản lý cân bằng giữa đồng cỏ và gia súc, môi trường sinh thái tiếp tục được cải thiện, kết cấu vĩ mô của hệ thống sinh thái nhìn chung ổn định, các chức năng sinh thái vốn có như giữ nguồn nước, đất, chống gió và giữ cát cũng như bảo vệ tính đa dạng sinh học, v.v. được khôi phục và tăng cường.

Số liệu giám sát cho thấy, tỷ lệ chăn nuôi quá tải tại các thảo nguyên thiên nhiên trọng điểm trong cả nước Trung Quốc từ 30% của năm 2010 giảm xuống còn 15,2% của năm 2014.