> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Việt Nam nới lỏng hạn chế tỷ lệ sở hữu cổ phần của vốn đầu tư nước ngoài – Tỷ lệ nắm giữ cổ phần có thể lên đến 100%
 Mới nhất:2015-07-01 18:22:42   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định 60/2015, bắt đầu từ ngày 1/9/2015, tỷ lệ nắm giữ cổ phần của doanh nghiệp, vốn đầu tư nước ngoài có thể lên đến 100% đối với một số loại hình kinh doanh không thuộc lĩnh vực bị hạn chế hoặc quy chế phân phối quyền sở hữu được phép.

Theo Nghị định mới này, đối với doanh nghiệp tham gia kinh doanh nhiều loại dự án đã lên sàn chứng khoán, tỷ lệ nắm cổ phần của vốn đầu tư nước ngoài không được vượt quá tỷ lệ nắm giữ cổ phần thấp nhất quy định ở các ngành, ngoài các điều ước quốc tế có các quy định khác. Tỷ lệ nói trên cũng thích hợp cho quy định cổ phẩn hóa các doanh nghiệp cổ phần nhà nước không minh bạch tỷ lệ nắm giữ cổ phần của vốn đầu tư nước ngoài.