> vietnamese > Tin tức > Quảng Tây > Trung tâm hội viên
Gắn biển Cơ sở Giáo dục văn hoá Hán ngữ Trung Quốc – ASEAN tại Thiên Tân
 Mới nhất:2015-07-01 18:23:13   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Hãng tin TQ

Theo Hãng tin Trung Quốc: Cơ sở Giáo dục văn hoá Hán ngữ Trung Quốc – ASEAN nhằm dốc sức thúc đẩy hợp tác và giao lưu văn hoá, giáo dục giữa Trung Quốc và các nước ASEAN ngày 30/6 đã gắn biển tại Học viện Hán ngữ quốc tế Thiên Tân.

Cơ sở này do Trung tâm Trung Quốc – ASEAN và Học viện Hán ngữ quốc tế Thiên Tân phối hợp xây dựng. Theo thoả thuận song phương, cơ sở này sẽ hỗ trợ nhân viên các nước ASEAN đến Trung Quốc học tập văn hoá ngôn ngữ Trung Quốc; tổ chức định kỳ các khóa học Hán ngữ chuyên ngành ngoại giao cần thiết cho quan chức ngoại giao cùng gia quyến của các nước ASEAN tại Trung Quốc; cung cấp những hoạt động liên quan như tập huấn cho giáo viên dạy tiếng Trung của các nước ASEAN, tập huấn Hán ngữ kinh tế-thương mại có tính đối tượng cho nhân sĩ giới doanh nghiệp và kinh tế-thương mại của các nước ASEAN tham gia xây dựng "Một vành đai, một con đường".