> vietnamese > Tin tức > Vịnh bắc bộ > Trung tâm hội viên
Khai giảng Lớp tập huấn Công việc Hội chợ - Triển lãm Trung Quốc – ASEAN tại thành phố Nam Ninh, Trung Quốc
 Mới nhất:2015-07-02 19:11:59   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:xin hua

Theo Tân Hoa xã: Lớp tập huấn Công việc Hội nghị - Triển lãm Trung Quốc – ASEAN năm 2015 do Bộ Thương mại Trung Quốc tổ chức ngày 1/7 khai giảng tại thành phố Nam Ninh, Trung Quốc, các quan chức kinh tế - thương mại đến từ các nước Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Phi-li-pin, Thái Lan, Việt Nam và các nước dọc tuyến "Một vành đai, một con đường" khác đã tham gia đợt tập huấn lần này.

Những năm gần đây, hợp tác kinh tế - thương mại giữa Trung Quốc và các nước dọc tuyến "Một vành đai, một con đường" không ngừng phát triển vào chiều sâu, đặc biệt là ngành hội chợ và triển lãm phát triển nhanh chóng. Bộ Thương mại Trung Quốc đã 8 năm liên tiếp tổ chức lớp tập huấn cho các quan chức kinh tế - thương mại, văn hóa của các nước ASEAN và các nước dọc tuyến "Một vành đai, một con đường" khác tại thành phố Nam Ninh, Trung Quốc.