> vietnamese > TQ-ASEAN > Giáo dục giao lưu > Trung tâm hội viên
Tổng thống Xin-ga-po Tony Tan Keng Yan thăm Thiên Tân, Trung Quốc và được trao bằng Tiến sỹ danh dự của Trường Đại học Nam Khai
 Mới nhất:2015-07-02 19:17:59   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 1/7, Tổng thống Xin-ga-po Tony Tan Keng Yan và phu nhân đã đến thăm thành phố Thiên Tân, Trung Quốc, Tổng thống đã được trao bằng Tiến sỹ danh dự của Trường Đại học Nam Khai. Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Khai Cung Khắc đã thay mặt nhà trường trao bằng Tiến sỹ danh dự cho Tổng thống Tony Tan Keng Yan. Ông Cung Khắc cho biết, trao bằng tiến sỹ danh dự lần này chắc chắn sẽ thúc đẩy sự phát triển giữa trường Đại học Nam Khai và ngành giáo dục cao đẳng Xin-ga-po, cũng như thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển.

Tổng thống Tony Tan Keng Yan là tiến sỹ danh dự thứ 9 của Trường Đại học Nam Khai.

Tháng 8 năm 2011, ông Tony Tan Keng Yan đã đảm nhậm chức Tổng thống Xin-ga-po, trên cương vị công chức Xin-ga-po trong hơn 20 năm, ông luôn dốc sức thúc đẩy sự giao lưu hữu nghị và thắt chặt quan hệ hợp tác giữa Xin-ga-po và Trung Quốc.