ประธานาธิบดีสิงคโปร์เยือนนครเทียนสิน
 การเผยแพร่:2015-07-02 19:14:00   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวแห่งประเทศจีน

\

สำนักข่าวแห่งประเทศจีนรายงานว่า วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ นายโทนี ตัน เค็ง ยัม ประธานาธิบดีสิงคโปร์กับภริยาเดินทางเยือนนครเทียนสินของจีน และรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยหนานคาย

ศาสตราจารย์ ดร.กง เค่อ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหนานคายได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่นายโทนี ตัน เค็ง ยัม ศาสตราจารย์ ดร.กง เค่อกล่าวว่า การมอบปริญญาแก่ประธานาธิบดีสิงคโปร์ครั้งนี้ ย่อมจะส่งเสริมการพัฒนาของมหาวิทยาลัยหนานคายและการอุดมศึกษาของสิงคโปร์ พร้อมทั้งเป็นผลดีต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสิงคโปร์

\

 

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น