อาเซียนลงทุนในเวียดนามรวมแล้ว 54,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 การเผยแพร่:2015-07-09 15:38:51   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

เมื่อเร็วๆ นี้ เวียดนามประกาศว่า ขณะนี้อาเซียนเป็นผู้ลงทุนมากที่สุดในเวียดนาม โดยลงทุนในโครงการ 3,632 โครงการ ยอดวงเงินในสัญญาสูงถึง 54,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

โดยสิงคโปร์เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุด เงินลงทุน 32,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนมาเลเซีย และไทยอยู่อันดับที่ 2 และ 3 ผู้ลงทุนอาเซียนนิยมลงทุนในส่วนของการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตนั้นคิดเป็น 40% ของยอดการลงทุนโดยตรงจากอาเซียน รองลงไปคือการลงทุนในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้าง และบริการด้านการผลิตในเวียดนามตามลำดับ

 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น