> vietnamese > TQ-ASEAN > Văn hóa giao lưu > Trung tâm hội viên
Tạp chí của Trung Quốc xuất bản tại Thái Lan – Giới thiệu những câu chuyện của Trung Quốc tới các nước ASEAN
 Mới nhất:2015-07-20 17:42:59   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Tân Hoa xã: Mới đây, tại Băng Cốc, Thái Lan, Tạp chí "Hội chợ - Triển lãm Trung Quốc – ASEAN" của Trung Quốc và Tạp chí "Nhà Kinh doanh ASEAN" của Thái Lan đã ký thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ triển khai hợp tác trên các phương diện phát hành, xuất bản, trao đổi tin bài, quảng cáo, v.v..

Người phụ trách Tạp chí "Hội chợ - Triển lãm Trung Quốc – ASEAN" cho biết, năm nay, tạp chí này cũng sẽ xuất bản tại Ma-lai-xi-a và In-đô-nê-xi-a.

Tổng biên tập Tạp chí "Nhà Kinh doanh ASEAN" Hàn Tông Vị cho biết, thông qua tiến hành hợp tác với tạp chí của Trung Quốc, sẽ làm cho tiếng nói của Trung Quốc được truyền đi tại Thái Lan, việc này có lợi cho giới kinh doanh và chính trị Thái Lan tìm hiểu Trung Quốc, đến với Trung Quốc và đầu tư vào Trung Quốc.

"Hội chợ - Triển lãm Trung Quốc – ASEAN" là tạp chí song ngữ Trung – Anh do Ban Thư ký Hội chợ Triển lãm Trung Quốc – ASEAN phụ trách.