> vietnamese > TQ-ASEAN > Văn hóa giao lưu > Trung tâm hội viên
Phát hành tác phẩm "Trà Quán" bản tiếng Thái Lan do Công chúa Xi-rin-đon phiên dịch-Đại sứ Trung Quốc tại Thái Lan Ninh Phú Khôi đến dự lễ phát hành
 Mới nhất:2015-07-21 17:39:27   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:Hãng tin TQ

\

Theo tin trang web Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan: Đại sứ Trung Quốc tại Thái Lan Ninh Phú Khôi và phu nhân mới đây đã nhận lời mời đến dự lễ phát hành tác phẩm "Trà Quán" của nhà văn Lão Xá bản tiếng Thái Lan do Công chúa Thái Lan Xi-rin-đon phiên dịch.

\

Công chúa Thái Lan Xi-rin-đon cho biết, "Trà Quán" là hình ảnh thu nhỏ những thay đổi và phát triển của xã hội Trung Quốc trong thời gian hơn 50 năm từ cuối đời Thanh đến sau kháng chiến thắng lợi, mong qua việc phát hành tác phẩm được phiên dịch này sẽ giúp nhân dân Thái Lan hiểu biết nhiều hơn về Trung Quốc, về văn hóa Bắc Kinh.

Công chúa Xi-rin-đon đam mê văn hóa Trung Quốc, luôn miệt mài nghiên cứu học tập tiếng Trung, đến nay đã phiên dịch và xuất bản nhiều tác phẩm văn học của nhà văn Trung Quốc.


Bài văn liên quan

Hot Phát biểu bình luận