ปริมาณการจำหน่ายเบียร์ของจีนคิดเป็น 1 ใน 4 ของโลก
 การเผยแพร่:2015-07-22 16:26:01   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

\

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการผู้บริโภคสมาคมสินค้าจีนคุณภาพเปิดเผยว่า ขณะนี้ ปริมาณการจัดจำหน่ายเบียร์ของจีนเป็นประมาณ 1 ใน 4 ของโลก ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อเบียร์จีนในปี 2015 คิดเป็นร้อยละ 76 มากกว่าปี 2014 อยู่ร้อยละ 2

จากการสำรวจผู้บริโภคแสดงให้เห็นว่า แม้ผู้ตอบแบบสอบถามกว่าร้อยละ 45 จะนิยมเลือกซื้อเบียร์เฉพาะบางยี่ห้อ แต่ก็สามารถเปลี่ยนไปซื้อยี่ห้ออื่นๆ ได้ หากเบียร์ตัวนั้นมีชื่อเสียงและมีการวางขายทั่วไป ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 19 เท่านั้นที่ระบุว่า จะไม่เปลี่ยนใจไปซื้อยี่ห้ออื่น

ผลสำรวจยังระบุอีกว่า ปัจจัยด้านราคาส่งผลกระทบน้อยต่อการเลือกซื้อยี่ห้อของเบียร์ มีเพียงร้อยละ 7 เท่านั้นที่เลือกซื้อ หากเบียร์ยี่ห้อนั้นมีราคาต่ำกว่าสินค้าประเภทเดียวกัน

 

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น