> vietnamese > TQ-ASEAN > Văn hóa giao lưu > Trung tâm hội viên
Đoàn phóng viên Trung Quốc sẽ lên đường đi đưa tin phỏng vấn tại khu vực ASEAN vào ngày 1/8
 Mới nhất:2015-07-24 19:09:23   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Ngày 23/7, phóng viên từ Trung tâm Trung Quốc – ASEAN được biết, Đoàn phóng viên Trung Quốc do Trung tâm Trung Quốc – ASEAN tổ chức sẽ đi đưa tin phỏng vấn tại khu vực ASEAN từ ngày 1 đến ngày 8/8.

Đoàn phóng viên sẽ đưa tin phỏng vấn ở khu vực biên giới giữa Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma và Thái Lan, khảo sát khu phát triển kinh tế-thương mại ở biên giới, cảm nhận tình hình phát triển kinh tế cũng như tình hình kết nối giữa nhân dân các nước ở khu vực biên giới, tìm hiểu sự hợp tác tốt đẹp và giao lưu sâu sắc Trung Quốc – ASEAN trong bối cảnh tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN được đẩy mạnh và sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc – ASEAN bước sang năm thứ 20.

Bài văn liên quan

Hot Phát biểu bình luận