> vietnamese > TQ-ASEAN > Giao thương > Trung tâm hội viên
Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh cả thảy đã có 303 cổ phiếu niêm yết
 Mới nhất:2015-07-28 17:39:23   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo tờ "Thời báo Kinh tế" Việt Nam: Kể từ khi 2 cổ phiếu đợt đầu bắt đầu niêm yết vào ngày 28/7/2000 đến ngày 30/6/2015, Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) cả thảy đã có 303 cổ phiếu niêm yết với tổng giá trị vốn hóa thị trường đạt hơn 1,1 triệu tỷ đồng, với 87 công ty chứng khoán thành viên và 1,5 triệu tài khoản của nhà đầu tư.

Ngoài cổ phiếu ra, Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh còn niêm yết và giao dịch 1 chứng chỉ Quỹ ETF, 38 trái phiếu công ty và trái phiếu địa phương. Các công ty niêm yết trên HOSE đều là các công ty lớn, đầu ngành với giá trị vốn hoá trung bình một doanh nghiệp đạt 3600 tỷ đồng.