รัฐมนตรีต่างประเทศจีนเจรจากับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนตามลำดับ
 การเผยแพร่:2015-08-05 18:21:53   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า เมื่อวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา นายหวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบปะเจรจากับนายฮอร์ นัมฮง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา นายฝามบิ่งมิง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย ดาโต๊ะ ซรี อานิฟาห์ บิน ฮัจญี อามาน รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย นายทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลาว

ระหว่างพบปะกับนายฮอร์ นัมฮง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา นายหวัง อี้กล่าวว่า จีนยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ผู้นำสองประเทศได้บรรลุไว้ ผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้ประสบผลคืบหน้าใหม่ สนับสนุนกัมพูชาในการดำเนินยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง จีนยินดีที่จะเพิ่มการประสานงานมากขึ้นกับกัมพูชาในการกระชับความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียน และสร้างอนาคตสดใสแห่งความสัมพันธ์จีน-อาเซียน

ระหว่างพบปะกับนายฝามบิ่งมิง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม นายหวัง อี้กล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเวียดนามมีแนวโน้มการพัฒนาที่ดีภายใต้ความพยายามของทั้งสองฝ่าย จีนหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศจะพัฒนาอย่างปกติ จีนกับเวียดนามจะรักษาการติดต่อกันระหว่างผู้นำระดับสูงของสองประเทศ เพิ่มความเชื่อมั่นทางการเมือง กระชับความร่วมมืออย่างจริงจัง ดำเนินยุทธศาสตร์หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ระเบียงเศรษฐกิจจีน-เวียดนาม และเขตเศรษฐกิจอ่าวเป่ยปู้ กระชับความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการผลิต รักษาความมั่นคงทางทะเล และแก้ไขข้อขัดแย้งกันอย่างเหมาะสม

ระหว่างพบปะกับพล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย นายหวัง อี้กล่าวว่า จีนจะยืนหยัดกระบวนการรวมอาเซียนเป็นหนึ่งเดียว สนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียน สนับสนุนอาเซียนแสดงบทบาทสำคัญในความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออก จีนชื่นชมไทยที่แสดงบทบาทเชิงบวกในการไทยเป็นประเทศประสานงานความสัมพันธ์จีน-อาเซียนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จีนจะร่วมมือกับไทยในการส่งเสริมความสัมพันธ์จีน-อาเซียนที่ร่วมชะตากรรม

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกรกล่าวว่า ไทยยินดีที่จะกระชับความร่วมมือกับจีนในด้านผลิตผลการเกษตร การก่อกสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และการส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับจีนพัฒนาต่อไป

ระหว่างพบปะกับดาโต๊ะ ซรี อานิฟาห์ บิน ฮัจญี อามาน รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย นายหวัง อี้กล่าวว่า จีนสนับสนุนการเคลื่อนไหวแบบนุ่มนวลที่มาเลเซียนเป็นผู้ริเริ่ม และส่งเสริมให้ศาสนา และชนเผ่าต่างๆ อยู่ร่วมกันอย่างปรองดองสามัคคี

ระหว่างพบปะกับนายทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลาว นายหวัง อี้กล่าวว่า การก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานเป็นเนื้อหาสำคัญของความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียน ซึ่งรวมถึงประเทศลาวด้วย จีนจะพยายามสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่มีความจำเป็นยิ่ง มีคุณภาพดี และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น