> vietnamese > Tin tức > Tin quốc tế > Trung tâm hội viên
Tập đoàn Hisense mua lại nhà máy của công ty Sharp tại Mê-hi-cô – Trung Quốc đẩy nhanh tốc độ quốc tế hoá các thương hiệu ti-vi
 Mới nhất:2015-08-05 18:40:53   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:xin hua

Theo Tân Hoa xã: Ngày 5/8, Tập đoàn Hisense cho biết, đã chi 23 triệu 700 nghìn đô-la Mỹ mua lại toàn bộ cổ phần và tài sản nhà máy của công ty Sharp tại Mê-hi-cô, và được quyền sử dụng thương hiệu Sharp ở khu vực châu Mỹ trừ Bra-xin ra. Có phân tích cho rằng, giao dịch này đánh dấu Trung Quốc tiếp tục đẩy nhanh tốc độ quốc tế hoá thương hiệu Trung Quốc trong khi thương hiệu Nhật Bản "suy sụp".

Tin cho biết, vụ giao dịch mua lại của Tập đoàn Hisense lần này chủ yếu bao gồm 100% cổ phần của nhà máy SEMEX của công ty Sharp tại Mê-hi-cô với sản lượng ti-vi màn hình tinh thể lỏng 3 triệu chiếc/năm, cũng như quyền sử dụng thương hiệu Sharp ở khu vực châu Mỹ trừ Bra-xin ra.