อาเซียนวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว 10 ปีข้างหน้า
 การเผยแพร่:2015-08-13 17:44:17   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

เว็บไซต์ศูนย์จีน-อาเซียนรายงานว่า ประชาคมอาเซียนจะสร้างขึ้นในปลายปีนี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มีการประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับ "แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวอาเซียนปี 2016-2025" ครั้งที่ 4 ที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซีย ผู้แทนจากหน่วยงานการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ เช่น หน่วยงานการท่องเที่ยวของ 10 ประเทศอาเซียน ฝ่ายเลขาธิการอาเซียน องค์การท่องเที่ยวโลก สภาการเดินทางและท่องเที่ยวโลก และองค์การท่องเที่ยวเอเชียแปซิฟิก และศูนย์จีน-อาเซียน ร่วมการประชุมครั้งนี้

ระหว่างการประชุม ผู้ร่วมประชุมได้ฟังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรายงาน สภาพปัจจุบัน อนาคต ความยากลำบากในการพัฒนาการท่องเที่ยวของอาเซียน และการจัดทำเค้าโครง แนวทางของแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว พร้อมแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างเต็มที่

สภาการเดินทางและท่องเที่ยวโลกเปิดเผยข้อมูลจากการสำรวจว่า การท่องเที่ยวคิดเป็นสัดส่วนในจีดีพีกว่า 10% ในกัมพูชา ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์และไทย องค์การท่องเที่ยวโลกคาดว่า จนถึงปี 2020 ประเทศอาเซียนจะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 123 ล้านคน ในปี 2025 จะเพิ่มขึ้นถึง 152 ล้านคน และในปี 2030 จะเพิ่มขึ้นถึง 187 ล้านคน

การประชุมครั้งนี้ได้กำหนดเค้าโครงแผนยุทธศาสตร์ออกเป็นสองแนวทาง ได้แก่ การสร้างสถานที่ท่องเที่ยวอาเซียนที่เชื่อมต่อกัน และการประกันให้การท่องเที่ยวพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยผู้ร่วมประชุมปรึกษาหารือกันและกำหนดประเด็นสำคัญการทำงานใน 10 ปีข้างหน้าเพื่อพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ได้แก่ การปรับปรุงสินค้าการท่องเที่ยว การงเสริมการเผยแพร่ทางการท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน การส่งเสริมการอบรมบุคลากร การยกระดับการลงทุนทางการท่องเที่ยว การสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเชื่อมต่อกัน การส่งเสริมความสะดวกในการท่องเที่ยว การขยายเครือข่ายการท่องเที่ยว ความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและการรักษาสภาพแวดล้อม

ระหว่างการประชุม ผู้แทนศูนย์จีน-อาเซียนได้แนะนำความพยายามในการส่งเสริมการติดต่อกันทางการท่องเที่ยวระหว่างประเทศอาเซียนและจีน เสนอให้วงการการท่องเที่ยวอาเซียนปรับปรุงบริการทางการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความเคยชินการซื้อของและอายุของนักท่องเที่ยวจีน การประชุมครั้งนี้ทำให้ศูนย์จีน-อาเซียนเข้าใจสภาพและแผนการท่องเที่ยวอาเซียนในอนาคต ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีในการส่งเสริมความร่วมมือทางการท่องเที่ยวระหว่างสองฝ่าย

 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น