> vietnamese > TQ-ASEAN > Giao thương > Trung tâm hội viên
Phái đoàn Trung Quốc tại ASEAN tổ chức Tọa đàm doanh nghiệp vốn Trung Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác năng lực sản xuất quốc tế
 Mới nhất:2015-08-17 18:19:01   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo trang web của Phái đoàn Trung Quốc tại ASEAN: Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN Từ Bộ tuần trước đã tọa đàm với một số đại diện doanh nghiệp vốn Trung Quốc tại In-đô-nê-xi-a, đi sâu giao lưu về doanh nghiệp tham gia hợp tác năng lực sản xuất Trung Quốc – ASEAN, thúc đẩy xây dựng kết nối, nâng cao trình độ hợp tác kinh tế - thương mại, v.v.. Đại diện của 25 doanh nghiệp vốn Trung Quốc và các phòng thương mại liên quan thuộc các ngành năng lượng, tài chính, điện lực, gang thép, giao thông, v.v. đã tham dự buổi tọa đàm.

Đại sứ Từ Bộ đã chăm chú lắng nghe các doanh nghiệp giới thiệu tình hình nghiệp vụ ở các nước ASEAN, những khó khăn chủ yếu trong phát triển của doanh nghiệp thời gian gần đây cũng như những kiến nghị công tác liên quan. Đại sứ Từ Bộ hy vọng doanh nghiệp vốn Trung Quốc đứng vững ở địa phương, tri ân xã hội, trước sau như một kết hợp hình ảnh của doanh nghiệp với hiệu quả kinh tế.