จีนเริ่มโครงการสร้างสถานีตรวจและเตือนภัยแผ่นดินไหวทั่วประเทศ
 การเผยแพร่:2015-08-21 19:15:27   ดูความถี่:0 แหล่ง:Xinhua

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม กรมแผ่นดินไหวจีนประกาศที่มณฑลเสฉวนว่า จะเริ่มโครงการสร้างสถานีตรวจแผ่นดินไหวและเตือนภัย โดยจะปรับปรุงและสร้างสถานีตรวดแผ่นดินไหวกว่า 5,000 แห่ง ตั้งศูนย์รายงานและเดือนภัยแผ่นดินไหวระดับชาติหนึ่งแห่ง ตั้งศูนย์ควบคุมใน 31 เขตแคว้นของจีน มณฑลแสฉวนจะเป็นพื้นที่สำคัญในการตั้งสถานีดังกล่าว โดยจะมีการสร้างสถานี 471 แห่ง หลังโครงการนี้สร้างเสร็จจะสามารถแจ้งเตือนระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวและประกาศเตือนภัยอย่างรวดเร็ว ยกประสิทธิภาพการรับมือกับเหตุฉุกเฉิน ตลอดจนลดความเสียหายของประชาชนและทรัพย์สิน

 

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น