จีน - อาเซียนมุ่งผลักดันการเชื่อมต่อกันในภูมิภาค
 การเผยแพร่:2015-08-27 17:54:50   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวแห่งประเทศจีน

\

สำนักข่างแห่งประเทศจีนรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 สิงหาคมนี้ ฝ่ายเลขาธิการงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ประกาศว่า ระหว่างงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 12 จะจัดให้มีการประชุมนายกเทศมนตรีเมืองจีนและอาเซียนเป็นครั้งแรก เพื่อปรึกษาหารือการเชื่อมต่อกันในภูมิภาค

นายสีว์ ฉิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขาธิการงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน กล่าวว่า การประชุมนายกเทศมนตรีจีน-อาเซียน ครั้งแรก จะรวบรวมผู้นำ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากเมืองสำคัญของทั้งจีนและประเทศอาเซียน ปรึกษาประเด็น "การเชื่อมต่อกัน – ทั้งโอกาสและการท้าทายในการพัฒนาของเมือง" และ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง – การสร้างความสัมพันธ์ฉันหุ้นส่วนระหว่างเมืองจีนและประเทศอาเซียนให้เป็นประชาคมที่ร่วมชะตาเดียวกัน เพื่อแสวงหาการพัฒนาและการเชื่อมต่อกันในภูมิภาค ภายใต้กรอบเขตการค้าเสรีระหว่างจีน-อาเซียน


 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น