> vietnamese > Tin tức > Vịnh bắc bộ > Trung tâm hội viên
Diễn đàn Hợp tác môi trường Trung Quốc-ASEAN sẽ diễn ra tại Nam Ninh, Trung Quốc
 Mới nhất:2015-09-09 18:09:13   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo Tân Hoa xã: Sở Bảo vệ môi trường Quảng Tây, Trung Quốc ngày 8/9 tuyên bố, trong thời gian diễn ra Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN lần thứ 12, "Diễn đàn hợp tác môi trường Trung Quốc-ASEAN" do Bộ Bảo vệ môi trường Trung Quốc và Chính quyền Quảng Tây phối hợp tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 18 tháng 9 tại Nam Ninh, Trung Quốc.

Diễn đàn lần này sẽ thông qua triển khai đối thoại chính sách và hoạt động học tập giao lưu, tuyên truyền quan niệm xây dựng văn minh sinh thái và bảo vệ môi trường sinh thái của Trung Quốc, tăng thêm sự hiểu biết về chính sách môi trường của các nước ASEAN, tiếp tục tăng cường giao lưu và hợp tác bảo vệ sinh thái trong khuôn khổ chiến lược "Một vành đai, một con đường" của Quảng Tây, nâng cao năng lực phát triển bền vững môi trường của Trung Quốc và ASEAN.