การประชุมระดับรัฐมนตรี GMS ครั้งที่ 20 จัดขึ้นที่เมียนมาร์
 การเผยแพร่:2015-09-11 16:49:50   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

สำนักข่าวซินหวารายงานว่า การประชุมระดับรัฐมนตรีความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงหรือ GMS ครั้งที่ 20 หัวข้อ "ผลักดัน การปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิผล บรรลุการ พัฒนาที่ยั่งยืนและมีหลายรูปแบบของอนุภูมิภาค" จัดขึ้นที่กรุงเนปิดอว์ เมืองหลวงของเมียนมาร์ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายนที่ผ่านมา

ในที่ประชุมมีการพิจารณาตรวจสอบกรอบยุทธศาสตร์กระบวนการ พัฒนาเป็นเมืองของ GMS มีการรายงานผลการปฏิบัติตาม โครงการความร่วมมือในการลงทุนของภูมิภาค ตลอดจนผลคืบหน้า ล่าสุดขอความร่วมมือ นอกจากนั้น ยังมีการอภิปรายประเด็นต่างๆ อาทิ กลไกความร่วมมือกับการสร้างสรรค์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความ ร่วมมือของ " 1 แถบ 1 เส้นทาง " เป็นต้น

 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น