เครือข่ายอินเตอร์เน็ตผนวกกับเส้นทางสายไหมทางทะเลส่งเสริมให้ความร่วมมือจีน-อาเซียนก้าวสู่ 10 ปีเพชร
 การเผยแพร่:2015-09-15 20:11:32   ดูความถี่:0 แหล่ง:สำนักข่าวแห่งประเทศจีน

สำนักข่าวแห่งประเทศจีนรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นายเสม พมมะจัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไปรษณีย์ลาวระบุในที่ประชุมว่าด้วยอินโฟร์พอร์ทจีน-อาเซียนที่จัดขึ้นที่เมืองหนานหนิงเขตกว่างซีว่า " ลาวเป็นประเทศในเขตแดนชั้นใน ไม่ติดทะเล จึงไม่มีสายเคเบิ้ลใต้น้ำ ด้วยการเชื่อมโยงสายเคเบิ้ลกับจีน ไทยและเวียดนาม ลาวได้สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน" นายพมมะจันยังระบุอีกว่า ลาวหวังว่าจะบรรลุความเป็นหนึ่งเดียวด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยจะเข้าร่วมการสร้างอินโฟร์พอร์ทจีน-อาเซียนอย่างแข็งขัน ขณะนี้ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตกำลังกลายเป็นเส้นทางสายไหมอีกสายหนึ่งที่เชื่อมโยงจีนกับอาเซียน นอกเหนือจากทางบก ทางทะเลและทางอากาศแล้ว ส่วนเจ้าหน้าที่รัฐบาลหลายประเทศของอาเซียนก็ได้แสดงความปรารถนาที่จะเข้าร่วมการสร้างอินโฟร์พอร์ท และขยายความร่วมมือด้านสารสนเทศจีน-อาเซียนเช่นเดียวกับนายเสม พมมะจัน

การสร้างอินโฟร์พอร์ตจีน-อาเซียนได้กลายเป็นโครงการความร่วมมือสำคัญระหว่างจีน-อาเซียน ฝ่ายต่างๆ หวังว่าอาศัย "เครือข่ายอินเตอร์เน็ตพลัส" ร่วมสร้าง 5 เวที อันได้แก่ สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน ร่วมใช้ข้อมูลข่าวสาร ความร่วมมือทางเทคโนโลยี การให้บริการทางเศรษฐกิจและการค้า และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างชุมทางสารสนเทศของเส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษที่ 21 และผลักดันจีน-อาเซียนก้าวสู่ 10 ปีเพชรที่มีอนาคตสดใส

นายหลู่ เหว่ย ผู้อำนวยการสำนักงานสารสนเทศเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแห่งชาติจีนระบุว่า การที่จีน-อาเซียนจะสร้างประชาคมแห่งชะตากรรมเดียวกัน ก็ต้องมีความเชื่อมโยงด้านสารสนเทศ ดังนั้น การสร้างอินโฟร์พอร์ทก็เท่ากับสร้างท่าเรือทางอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมโยงจีนกับอาเซียน เพื่อให้ท่าเรือและถนนหนทางเชื่อมต่อกันอย่างไม่ขัดข้อง

นายเสม พมมะจันระบุว่า ลาวจะดำเนินความร่วมมือกับจีนในด้านการเชื่อมโยงกัน ธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ คลังข้อมูล ความปลอดภัยของเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพราะว่า ความร่วมมือเหล่านี้จะลดช่องว่างระหว่างลาวกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอาเซียนอื่นๆทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ ทำให้ลาวพัฒนาอย่างรวดเร็ว

 

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น