> vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tâm hội viên
Mi-an-ma sẽ tổ chức lễ ký kết thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc
 Mới nhất:2015-10-12 17:52:10   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:xin hua

Theo Tân Hoa xã: Ngày 10/10, Giám đốc điều phối ngừng bắn Trung tâm hòa bình Mi-an-ma Min Zaw Oo cho biết, Mi-an-ma sẽ tổ chức lễ ký kết thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc tại Thủ đô Nây Pi Đô vào ngày 15/10.

Ông Min Zaw Oo cho biết, đến lúc đó sẽ có 8 lực lượng vũ trang sắc tộc tham gia ký kết thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc. Chính phủ vẫn để ngỏ cánh cửa hòa bình đối với các lực lượng vũ trang sắc tộc chưa ký kết thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc lần này.

Ông cho biết, Trung Quốc và Mi-an-ma là láng giềng hữu nghị, Chính phủ các khóa của Mi-an-ma đều giữ quan hệ hữu nghị với Trung Quốc.

Ông phủ nhận từng phát biểu những lời nói như Trung Quốc can thiệp tiến trình hòa bình của Mi-an-ma khiến các lực lượng vũ trang sắc tộc Mi-an-ma không ký kết thỏa thuận ngừng bắn toàn quốc khi trả lời phỏng vấn Hãng tin Roi-tơ mới đây.