กระบวนการสันติภาพพม่าคืบหน้าด้วยความสับสน
 การเผยแพร่:2015-10-16 18:50:47   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

วันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมาที่กรุงเนปิดอว์ รัฐบาลพม่ากับกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อย 8 กลุ่มลงนามข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศ โดยมีสักขีพยานจากฝ่ายต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ร่วมพิธีลงนาม

ในพิธีลงนาม พลเอก เต็ง เส่งประธานาธิบดีพม่าให้คำมั่นสัญญาอย่างจริงจังว่า ประตูแห่งสันติภาพของพม่าจะเปิดอยู่ตลอด เขาเรียกร้องกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยที่ยังไม่ได้ลงนามข้อตกลงหยุดยิงควรมาเข้าร่วมโดยเร็ว และหวังว่าฝ่ายต่างๆ จะใช้ความพยายามร่วมกันเริ่มการเจรจาทางการเมืองขั้นต่อไป เพื่อบรรลุสันติภาพถาวร

อย่างไรก็ตาม การลงนามข้อตกลงดังกล่าวเป็นเพียงก้าวแรกของกระบวนการสันติภาพพม่า หนทางต่อไปยังมีการท้าทายและความยากลำบากอีกมากมาย การปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ

กลุ่มติดอาวุธที่ไม่ได้ลงนามข้อตกลงหยุดยิงครั้งนี้ เป็นปัญหาที่ลีกเลี่ยงไม่ได้ รัฐบาลพม่าย่อมจะใช้พยายามชักชวนให้กลุ่มเหล่านี้ร่วมกันเดินสู่หนทางกระบวนการสันติภาพ การนี้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของฝ่ายต่างๆ ฉะนั้น การประณีประนอนและการอ่อนข้อคงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเจรจาระหว่างรัฐบาลกับชนกลุ่มน้อย เพื่อเสถียรภาพถาวรของประเทศชาติ ซึ่งการนี้ขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาและการตัดสินใจทางการเมืองของฝ่ายต่างๆ

นอกจากนั้น การเริ่มการเจรจาทางการเมืองที่มีชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มเข้าร่วมนั้น เป็นขั้นตอนสำคัญของกระบวนการสันติภาพพม่า ก่อนหน้านี้ สองฝ่ายที่ร่วมการเจรจาสันติภาพล้วนเคยแสดงความหวังว่ากลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยทุกๆ กลุ่มล้วนสามารถเข้าร่วมการเจราทางการเมือง แต่เนื่องจากมีจำนวนกลุ่มฯ ค่อนข้างมาก ซึ่งกลุ่มเหล่านี้คงมีทัศนะ ผลประโยชน์ และความต้องการที่แตกต่างกัน ฉะนั้น การเจรจาที่มีกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยทั้งหมดเข้าร่วมนั้นจะเป็นขั้นตอนที่สับสนและยากลำบากมากที่สุด

 

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น