> vietnamese > Tin tức > Vịnh bắc bộ > Trung tâm hội viên
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và Xin-ga-po
 Mới nhất:2015-10-29 19:57:34   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:XIN HUA

Theo Tân Hoa xã: Ngày 29/10, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tuyên bố: Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình sẽ tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 5 -6/11.

Nhận lời mời của Tổng thống Nước Cộng hòa Xin-ga-po Tan Keng Yam, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm cấp Nhà nước tới Xin-ga-po từ ngày 6 -7/11.