ปีนี้นักท่องเที่ยวจีนที่มาเที่ยวไทยอาจจะมากกว่า 7 ล้านคน
 การเผยแพร่:2015-11-12 15:07:04   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

สำนักข่าวแห่งประเทศจีนรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำเมืองคุนหมิงเปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจัยที่เอื้อต่อฝ่ายต่างๆ จนถึงปลายเดือนกันยายนปีนี้เป็นต้นมา ยอดนักท่องเที่ยวจีนไปเที่ยวไทยมากกว่า 6.1 ล้านคนแล้ว คาดว่าปีนี้นักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวไทยจะมากกว่า 7 ล้านคน

จีนกับไทยอยู่ติดกัน ไทยมีทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งภูเขา ทะเลและวัฒนธรรมอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจีนนิยมที่สุด สำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำเมืองคุนหมิงระบุว่า ตามสถิติ ปี 2014 มีนักท่องเที่ยวจีนมากกว่า 4.6 ล้านคนไปเที่ยวไทย จีนกลายเป็นตลาดการท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของไทย เชื่อมั่นว่างานแสดงสินค้าท่องเที่ยวนานาชาติของจีน ผู้ทำงานด้านท่องเที่ยวทั้งจีนและไทยจะดำเนินการแลกเปลี่ยนอย่างลุ่มลึกยิ่งขึ้นและส่งเสริมความร่วมมือมากยิ่งขึ้น สำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะประชาสัมพันธ์มากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทย ดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนให้ไปพักผ่อนหย่อนใจที่ไทยมากขึ้น

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น