หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางจะเปิดโอกาสสำคัญต่อการพัฒนาอุปกรณ์การผลิตของจีน
 การเผยแพร่:2015-11-17 16:09:36   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

\

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมซีซีไอดี(ccid)ออกรายงานฉบับหนึ่ง ระบุว่า เพื่อพัฒนาหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ในอีก 10 ปีข้างหน้านี้ ยอดการลงทุนด้านการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานรวมแล้วคิดเป็นเงิน 5,000 ล้านหยวน ซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ และย่อมเป็นโอกาสสำคัญต่อการพัฒนาอุปกรณ์การผลิตของจีน

รายงานฉบับดังกล่าวยังระบุว่า ถ้ามองในแง่ของเขตเอเชียกลางและอาเชียนจะพบว่า นอกจากสิงคโปร์แล้ว ระดับการเป็นอุตสาหกรรมของประเทศส่วนใหญ่ต่างไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ การก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานในประเทศดังกล่าวยังด้อยพัฒนา ด้วยเหตุนี้ ในช่วงค่อนข้างยาวนานจากนี้ ประเทศดังกล่าวยังต้องการอุปกรณ์สำหรับผลิตพลังงานและการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานมากมาย รวมทั้งทางรถไฟ ท่อสายส่งต่างๆ สนามบิน ท่าเรือ ไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ สื่อสารโทรคมนาคมเป็นต้น ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการพัฒนาอุปกรณ์การผลิตของจีน

 

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น