> vietnamese > Nghe nhìn VBB > Sáng tác đầu tiên > Trung tâm hội viên
Hoa sen nở rộ Vị ngọt trong ẩm thực Trung Hoa
 Mới nhất:2016-05-19 15:50:58   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:BBRTV
  

Cũng như các dòng văn hóa khác trên thế giới, từ “ngọt ngào” của Trung Quốc cũng đồng nghĩa với cảm giác vui vẻ hạnh phúc, và quá trình ăn ngọt cũng là một quá trình đượm đà cảm giác hạnh phúc trong lòng.