> vietnamese > TQ-ASEAN > Giao thương > Trung tâm hội viên
Truyền thông Việt Nam: Đầu tư của các nước ASEAN chiếm 20% tổng vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
 Mới nhất:2015-12-01 19:58:23   Số lần đã xem:0 Nguồn gốc:CRI

Theo "Thời báo Kinh tế Sài Gòn" Việt Nam: Cục Đầu tư nước ngoài Việt Nam cho biết, hiện nay, có 8 nước ASEAN đầu tư tại Việt Nam, có hơn 2.700 dự án với tổng vốn đầu tư 56,85 tỷ USD, chiếm 21% tổng vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Trong đó, các dự án đầu tư vào ngành công nghiệp chế biến và chế tạo chiếm 40%; lĩnh vực bất động sản có khoảng 100 dự án, chiếm 30% tổng vốn đầu tư.