เวียดนามส่งแรงงานไปญี่ปุ่นมากขึ้น
 การเผยแพร่:2015-12-08 17:20:06   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

วันที่ 7 ธันวาคมที่ผ่านมา กรมบริหารแรงงานในต่างประเทศกระทรวงแรงงานและสังคมเวียดนามเผยว่า มีชาวเวียดนามเดินทางไปทำงานที่ญี่ปุ่นมากขึ้น ปี 2014 มี 19,766 คน เพิ่มขึ้น 1 เท่าตัวเมื่อเทียบกับปี 2013 และเดือนมกราคมถึงตุลาคมปีนี้ เพิ่มขึ้นเป็น 21,870 คน เนื่องจากมีการส่งออกแรงงานเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ตลาดแรงงานของเวียดนามขาดการควบคุมบริหารอย่างเป็นระเบียบ รัฐบาลจึงเริ่มใช้มาตรการจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น