เมียนมาร์เปิดตลาดหลักทรัพย์แห่งแรก
 การเผยแพร่:2015-12-09 17:47:28   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

วันที่ 9 ธันวาคม ตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้ง ซึ่งเ็ป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งแรกของเมียนมาร์เปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการ มีบริษัทเมียนมาร์ 6 บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นจำนวนแรก รองประธานาธิบดี รัฐมนตรีการคลัง เจ้าหน้าที่รัฐบาลและบุคคลที่มีชื่อเสียงของเมียนมาร์ร่วมพิธีเปิดตลาด นายอู เนียน ตัน รองประธานาธิบดีเมียนมาร์กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้งจะสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการตลาด การเปิดตลาดหลักทรัพย์แห่งนี้เป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติตลาดทุนเมียนมาร์ ขณะนี้ ตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้งเปิดบัญชีให้กับชาวพม่าเท่านั้น และซื้อขายกันด้วยเงินตราพม่า

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น