กระทรวงการต่างประเทศจีนระบุ การที่จีนบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านลัทธิก่อการร้ายนั้น สมเหตุสมผล
 การเผยแพร่:2015-12-24 15:26:55   ดูความถี่:0 แหล่ง:Xinhua

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาแสดงความสนใจต่อร่างกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านลัทธิก่อการร้ายของจีน ระบุว่า กฎหมายดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อสหรัฐฯด้านการค้าและการลงทุนในจีน และทำให้เสรีภาพในการพูดและในการนับถือศาสนาของจีนถูกจำกัดด้วย ร่างกฎหมายดังกล่าวเรียกร้องวิสาหกิจทุนต่างชาติ โดยเฉพาะบริษัทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเสนอข้อมูลสำคัญต่อจีน นายหง เหล่ย โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวเมื่อวันที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมาว่า การที่จีนบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านลัทธิก่อการร้ายนั้น สมเหตุสมผล หวังว่าสหรัฐฯ จะเคารพการบัญญัติกฎหมายของจีน อย่าใช้สองมาตรฐาน

นายหง เหล่ยยังกล่าวว่า ปัจจุบัน เหตุการณ์ก่อการร้ายที่เจาะจงต่อจีนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคุกคามถึงความมั่นคงของชาติความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จีนเป็นประเทศที่ปกครองด้วยกฎหมาย การบัญญัติกฎหมายดังกล่าวสอดคล้องกับการสร้างระบบกฎหมายแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การปกครองประเทศด้วยกฎหมายในทุกด้าน และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของจีนในการป้องกันและปราบปรามลัทธิก่อการรร้ายด้วยกฎหมาย แสดงให้เห็นว่า จีนเป็นประเทศใหญ่ที่รับผิดชอบ มีความจำเป็นมาก

 

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น