สนง.สถิติแห่งชาติอินโดฯ คาดถึงปี 2016 จะมีผู้ประกอบการเพิ่มเป็น 30 ล้านราย
 การเผยแพร่:2015-12-28 18:39:07   ดูความถี่:0 แหล่ง:cri

สำนักงานสถิติแห่งชาติอินโดนีเซียประมาณการณ์ว่า ระหว่างปี 2006-2016 ยอดจำนวนผู้ประกอบการอินโดฯ จะเพิ่มเป็นราว 30 ล้านราย

สำนักงานสถิติแห่งชาติอินโดนีเซียกำลังรวบรวม "รายงานผลการสำรวจเศรษฐกิจ 10 ปี (ฉบับปี 2016)" ซึ่งเป็นรายงานประเภทเดียวกันฉบับที่ 4 ของอินโดนีเซีย ปรากฏว่า จำนวนผู้ประกอบการของอินโดนีเซียจะเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงการสำรวจเศรษฐกิจปี 1986 ที่อยู่ที่ 9.3 ล้านราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการกิจการการค้า หรือ การบริการ

ขณะที่ผลการสำรวจเศรษฐกิจฉบับปี 2006 ระบุว่า ผู้ประกอบการกิจการการค้าและการผลิตคิดเป็นร้อยละ 44 กิจการบริการประเภทที่ปรึกษาร้อยละ 17 กิจการพลังงานร้อยละ 9 และกิจการเดินเรือร้อยละ 6 ส่วนเศรษฐกิจอินโดนีเซียในช่วง 10 ปีมานี้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ มากมาย ผลการสำรวจฉบับใหม่จึงมีความสำคัญและให้แนวทางต่อผู้ประกอบการกิจการใหม่ๆ ที่ต้องการระดมทุนหรือการสนับสนุนทางนโยบาย

ขอแนะนำให้คุณอ่าน

ช่องแนะนำ

ด้านบน คิดเห็น